Πληκτρολογήστε για να βρείτε αυτό που σας ενδιαφέρει (ελάχ. 3 γράμματα)

Νέες θέσεις εργασίας: Γραμματεία - https://loulakis.gr/jobs/

Νέο Autodesk Revit 2023

Νέα έκδοση Autodesk Revit 2023

Η λίστα των νέων χαρακτηριστικών της έκδοσης Revit 2023 είναι για μια ακόμα φορά είναι πραγματικά μεγάλη. Η Autodesk συνεχίζει να εξελίσσει με ταχύτατους ρυθμούς το Revit οπότε και αυτή τη χρονιά οι αλλαγές και οι βελτιώσεις είναι σημαντικές και αφορούν σε όλες τις ειδικότητες. Ο μελετητής – σχεδιαστής έχει στη διάθεση του ακόμα πιο σύγχρονα εργαλεία προσαρμοσμένα στις καθημερινές ανάγκες, σημαντικά εξελιγμένα ως προς την ευχρηστία τους. Οι βελτιώσεις αφορούν στη γενική σχεδίαση κτιριακού μοντέλου, στα στατικά και στα μηχανολογικά.  Υπάρχουν νέες επιλογές μοντελισμού, αυτοματισμών κ.ά. Όλα τα παραπάνω συνολικά για όσους γνωρίζουν να τα χρησιμοποιήσουν, φέρνουν την παραγωγικότητα σε πραγματικά πολύ υψηλό επίπεδο.


Νέες δυνατότητες και βελτιώσεις (βίντεο)

CAD Linking/Importing File Support

Νέες δυνατότητες εισαγωγής / σύνδεσης αρχείων τύπου AXM (FormIt), OBJ, STL, δυνατότητα επιλογής στάθμης αναφοράς και δυνατότητα απόκρυψης τμήματος από τομές.

 

Data Exchanges

Η αλληλεπίδραση του Revit με άλλες εφαρμογές όπως είναι για παράδειγμα το Inventor ή το Rhino 3D υπάρχει ήδη από την προηγούμενη έκδοση της εφαρμογής. με τη νέα έκδοση βελτιώνεται σημαντικά η διαδικασία με αρκετές νέες δυνατότητες. Μια από τις σημαντικότερες βελτιώσεις είναι η δυνατότητα επιλογής των δεδομένων  που διαμοιράζονται μεταξύ των εφαρμογών.

 

Adaptive Rebar Propagation

Αντιγράψτε και επικολλήστε δομές ενίσχυσης σκυροδέματος με γρήγορο και αυτόματο τρόπο μεταξύ παρόμοιων δομικών στοιχείων.

 

 


Νέες δυνατότητες και βελτιώσεις (λίστα)

 

Project Browser Icons for Views on Sheets

Ένδειξη χρήσης άποψης σε σελίδα εκτύπωσης.

Contour Label Direction

Νέα δυνατότητα keep readable.

Electrical Analysis

Εργαλείο εκτίμησης και υπολογισμού απαιτήσεων ηλεκτρικής ενέργειας σε θεωρητικά συστήματα διανομής.

FormIt/Revit Workflow

Δυνατότητα διαδραστικής επεξεργασίας με ροή εργασίας μεταξύ FormIt και Revit.

MEP Fabrication Data Manager

Υπηρεσία διαδικτύου που επιτρέπει τον διαμοιρασμό και τη διαχείριση δεδομένων MEP Fabrication.

Floor Folding and Split Lines

Νέες δυνατότητες προηγμένης διαχείρισης σχεδιασμού δαπέδων.

Save Placement Setting for Workplane-Based Families

Επανάχρηση επιπέδων εργασίας κατά την εργασία με Οικογένειες.

Library-Based Connection Design Automation

Χρήση βιβλιοθήκης με σχεδιασμένες συνδέσεις οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν με αυτόματο τρόπο βάση κανόνων.

Activate Controls with Multiple Elements Selected

Νέες δυνατότητες ελέγχου ακόμα και κατά την επιλογή πολλαπλών αντικειμένων.

Multi-Leader Tag Leader Enhancements

Βελτιώσεις στη λειτουργία Multi-Leader Tag Leader .

Additional Taggable Categories

Δυνατότητα αυτόματης προσθήκης ετικετών αναφοράς σε περισσότερα αντικείμενα.

Accurate Structural Analytical Modeling Automation

Αυτόματη δημιουργία αναλυτικού μοντέλου με χρήση ειδικών προσδιορίσιμων κανόνων.

Structural Analytical Modeling for BIM Coordination

Έλεγχος αναλυτικού μοντέλου και ακριβή απεικόνιση για χρήση σε συνεργασία ΒΙΜ.

Reinforced Concrete Non-Bearing Partition Walls

Δυνατότητα προσδιορισμού δομικών τοίχων ως προς το τι φέρουν για μεγαλύτερη ακρίβεια σε ΒΙΜ μοντέλα.

Rebar Cover in Schedules and Tags

Δυνατότητα επιμετρήσεων επικάλυψης οπλισμού και εμφάνιση σε σύμβολα.

Multi-Leader Tags for Rebar

Νέα δυνατότητα προσθήκης συμβόλων Multi-Leader Tags σε Rebar.

Tag All Displaced Elements in 3D Views

Δυνατότητα εισαγωγής ετικέτας σε πολλαπλά στοιχεία σε 3D άποψη.

Improved Performance of Rebar in the Cloud

Αναβάθμιση απόδοσης κατά την απεικόνιση οπλισμών σε Cloud.

Rebar as Solids in Linked Model 3D Views

Βελτιώσεις σε εμφάνιση οπλισμών σε συνδεδεμένα αρχεία.

 Solid Rebar Visualization in 3D Views

Αυτόματη εμφάνιση οπλισμών ως στερεά σε απεικόνιση βαθμού υψηλου βαθμού λεπτομέρειας.

Steel Connections Library Content

Έτοιμες βιβλιοθήκες συνδέσμων μεταλλικών στοιχείων βασισμένες σε διεθνή πρότυπα μεταλλικών συνδέσμων.

Performance Enhancements

Αφορούν στα: Rewind tool view cache, Image rotation / transparency, Parallel processing σε εκτύπωση και εξαγωγή, Επεξεργασία πολύπλοκων σκίτσων, Παράλειψη δημιουργίας redundant room, Επεξεργασία floor slabs, Αντιγραφή πολλών στοιχείων, MEP hidden line view επιδόσεις, MEP απόψεις με πολλά στοιχεία.

 


Νέες δυνατότητες και βελτιώσεις (κεφαλίδες)

 • Library-Based Connection Design Automation
 • Filter by Sheet for Schedules
 • Temporary Dimensions for Nested/Shared Elements
 • Displace Elements in 2D Views
 • Swap View on Sheet
 • Updated AISC Shape Types
 • Create Post-Tension Anchors using Rebar Couplers
 • Displaced Rebar Representation
 • In-Canvas Controls for MEP Fabrication Elements
 • Categories for Mechanical and Plumbing Systems
 • Rehost MEP Connectors
 • Dynamo Player
 • Dynamo Updates 2.13
 • Generative Design
 • Parameters Service
 • Conditional Formatting Enhancements
 • Additional Cuttable Categories
 • Retain Values When Removing Keys
 • Set the Work Plane Quickly
 • IFC Parameters/Export Mapping Dialog
 • Search/Filter View Reference List
 • Rebar Shapes Update
 • Circuit Number Property
 • Generic Annotation Orientation
 • Elevation Base Point for MEP Categories
 • Elevation Parameters for MEP Elements
 • Energy Analytical Model Improvements
 • Simplified Curtain Walls in the Energy Analytical Model
 • Relinquish Model Elements
 • Rollback for Cloud Models
 • Create Filled Regions Directly in 3D Families
 • View Filter Enhancements
 • Duplicate Material and Assets
 • Material Textures, Decals Stored on Servers
 • Identity Data Parameters for Groups and RVT Links
 • Overview Panel Added to Revit Issues Add-In

Πληροφορίες για το Revit 2023

Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για το Autodesk Revit 2023 στη σελίδα της Autodesk https://www.autodesk.com/products/revit/overview. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στην πλήρη έκδοση, την έκδοση LT αλλά και ως τμήμα σουίτας μαζί με άλλες εφαρμογές. Για τους αυτοματισμούς σχεδίασης απαιτείται επιπρόσθετη άδεια χρήσης. Επίσης δίδεται η δυνατότητα για χρήση εκπαιδευτικής άδειας εφόσον έχετε φοιτητική ιδιότητα ή εφόσον παρακολουθήσετε τα μαθήματα που διοργανώνουμε.

Τα ελληνικά πρότυπα σχεδίασης που έχουμε δημιουργήσει έχουν ενημερωθεί ήδη και μπορείτε να κάνετε λήψη από το https://elearning.loulakis.gr.

 

Για να δείτε όλα όσα παρέχουμε για την εφαρμογή μπορείτε να πατήστε στο σύνδεσμο: https://loulakis.gr/service-category/software/software-revit/

Μαθήματα Revit

Τα προγραμματισμένα σεμινάρια μας γίνονται στην νεότερη έκδοση της εφαρμογής Revit 2023.

 

Σεμινάριο/Webinar: Autodesk Revit ΒΙΜ Βασικό (Όλες οι ειδικότητες)

Σεμινάριο/Webinar: Autodesk Revit Βασικό (Κτιριακός σχεδιασμός ΒΙΜ)
Πιστοποιημένο σεμινάριο / webinar για την εφαρμογή Revit με την οποία μπορεί να υλοποιηθεί BIM σχεδιασμός και διαχείριση κτιριακών έργων.
Τα μαθήματα καταγράφονται και είναι διαθέσιμα για άμεση παρακολούθηση και εκτός ζωντανών μαθημάτων.

Μάθετε περισσότερα »
ΕΕΣ Λουλάκης Πολυχρόνης & Συνεργάτες, Κωλέττη 9
Αθήνα, Αττική 10681 Ελλάδα
+ Χάρτης Google

Σεμινάριο/Webinar: Autodesk Revit BIM MEP (Μηχανολόγοι σχεδιασμός)

Σεμινάριο / webinar: Autodesk Revit BIM MEP (Μηχανολόγοι σχεδιασμός)
Πιστοποιημένο σεμινάριο / webinar για την εφαρμογή Revit με την οποία μπορεί να υλοποιηθεί BIM σχεδιασμός και διαχείριση κτιριακών έργων.
Τα μαθήματα καταγράφονται και είναι διαθέσιμα για άμεση παρακολούθηση και εκτός ζωντανών μαθημάτων.

Μάθετε περισσότερα »
ΕΕΣ Λουλάκης Πολυχρόνης & Συνεργάτες, Κωλέττη 9
Αθήνα, Αττική 10681 Ελλάδα
+ Χάρτης Google

 


 

Ο Χρόνης Λουλάκης σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Ε.Μ.Π. και Εσωτερική Αρχιτεκτονική στο Π.Α.Δ.Α. Είναι ο ιδρυτής της εταιρείας Λουλάκης και Συνεργάτες, εκπαιδευτής εκπαιδευτών, πιστοποιημένος εισηγητής Autodesk και Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Autodesk Authorized Trainer, Author, Consultant. Είναι ο συγγραφέας των βιβλίων για τις εφαρμογές Autodesk Revit και 3ds Μax τα οποία πωλούνται σε Ελλάδα και Κύπρο και που διανέμονται σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ειδικεύεται στην οργάνωση και την συμβουλευτική εταιριών διαχείρισης κατασκευαστικών έργων και μελετών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Facebook Page


Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Δείτε σχετικά με το άρθρο


 

Facebooklinkedinyoutubevimeoinstagram
Comments are closed.

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο