Πιστοποιήσεις Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

Πιστοποιήσεις Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

Πιστοποιήσεις Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Αποκτήστε πιστοποίηση αναγνωρισμένη από το ελληνικό δημόσιο.

Η εταιρεία έχει αδειοδοτηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1 τίτλο “Ε.Ε.Σ. Λουλάκης Πολυχρόνης & Συνεργάτες Ε.Ε.” για την παροχή μη τυπικής εκπαίδευσης. Τα προγράμματα σπουδών αλλά και τα σεμινάρια που υλοποιούνται είναι επίσης εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (πρώην Ε.Κε.Πις.) σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

CLOSE
CLOSE