loulakis logo

loulakis.gr

Πληκτρολογήστε για να βρείτε ότι σας ενδιαφέρει (ελάχ. 3 γράμματα)

International web site - https://loulakis.eu

espa loulakis

10 Λόγοι για να δείτε το σεμινάριο Revit Level II

revit

Αποκτήσετε απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις για να μετατρέψετε το Revit στο απόλυτο εργαλείο μελέτης και σχεδίασης.


Για όσους έχετε παρακολουθήσει ήδη το Σεμινάριο Revit Βασικό επίπεδο ή το Revit Architecture Webinar Βασικό επίπεδο, προτείνουμε να συνεχίσετε την εκπαίδευση σας στο επόμενο επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο θα αποκτήσετε εξειδικευμένες γνώσεις που θα σας βοηθήσουν στην ακόμα καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της εφαρμογής. Εν συντομία μερικές από τις ενότητες στις οποίες θα εκπαιδευτείτε είναι οι εξής:

Δημιουργία Οικογενειών Families

Οι Οικογένειες Families μπορεί να πει κάποιος ότι είναι τα στοιχεία βιβλιοθηκών της εφαρμογής με βάση τα οποία γίνεται η οργάνωση και η σχεδίαση των πάντων. Το Revit επιτρέπει τη δημιουργία Οικογενειών με μεγάλο βαθμό ελευθερίας τόσο για τη σχεδίασή τους, όσο και για την οργάνωση των δεδομένων και της λειτουργίας τους. Αυτό σημαίνει ότι η βαθειά γνώση και εμπειρία στον τρόπο οργάνωσης και δημιουργίας τους είναι το εφόδιο για την εξέλιξη της ροής εργασίας για κάθε μελετητή – σχεδιαστή.

Οργάνωση Παραμέτρων

Η μεγάλη δύναμη των Οικογενειών Families είναι η δυνατότητα οργάνωσης παραμέτρων. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί ο δημιουργός να ενσωματώσει λειτουργίες παραμετροποίησης οι οποίες θα εφαρμόζονται με πολύ απλό τρόπο στα σχέδια, θα προσμετρώνται και θα επιτρέπουν την ορθή σχεδιαστική και οργανωτική δομή των αρχείων. Με την άριστη γνώση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι παράμετροι, κάθε μελετητής – σχεδιαστής θα είναι σε θέση να αυτοματοποιήσει σε μεγάλο βαθμό την εργασία του.

Οργάνωση δεδομένων σε επίπεδο Project

Η βασικότερη αρχή ΒΙΜ αφορά στη σωστή οργάνωση των κτιριακών δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά δεν αφορούν μόνο στο τι είναι κάθε αντικείμενο, για παράδειγμα ότι είναι μια πόρτα, ένα παράθυρο ή ένας τοίχος, αλλά ακόμα περισσότερες πληροφορίες οι οποίες μπορεί να αφορούν πλήθος διαφορετικών ειδικοτήτων. Για παράδειγμα σε ένα Project παράλληλα με τα αρχιτεκτονικά δεδομένα, μπορεί να χρειάζεται να οργανώνονται δεδομένα που αφορούν σε δεδομένα στατικών ή μηχανολογικών, δεδομένα πυρασφάλειας, κόστους, απαιτούμενου χρόνου κατασκευής κ.ά.

Αξιοποίηση δεδομένων ψηφιακών αποτυπώσεων

Τα ψηφιακά δεδομένα αποτύπωσης ενός χώρου μπορεί να είναι τρισδιάστατης μορφής. Το Laser scanning ενός χώρου έχει γίνει πλέον προσιτό οπότε θα πρέπει να γνωρίζετε πώς θα κάνετε διαχείριση και αξιοποίηση ενός νέφους σημείων για να επιβεβαιώσετε την as built πληροφορία ενός πεδίου.

Concept Design Εννοιολογικός Σχεδιασμός

Στην αρχή δημιουργίας κάθε πρωταρχικής ιδέας το ζητούμενο είναι η εύκολη εναλλαγή λύσεων και η μείωση του κόπου σχεδιασμού και προμέτρησης. Εφόσον αυτά είναι εύκολα, η παρουσίαση διαφόρων εναλλακτικών και ιδεών είναι ταχύτερη και άμεσα εφικτή.

Οργάνωση εναλλακτικών λύσεων

Δομήστε εναλλακτικές λύσεις και παρουσιάστε τις στον πελάτη σας με οργανωμένο τρόπο. Στη συνέχεια αφού αυτός καταλήξει, προχωρήστε ενσωματώνοντας τις αλλαγές στο σχέδιο που θα επεξεργαστείτε τελικά για αυτόν.

Οργάνωση φάσεων κατασκευής

Οργανώστε τον τρόπο και τη σειρά της κατασκευής του έργου σας απευθείας μέσα στην εφαρμογή. Δημιουργήστε τα διαφορετικά στάδια, αναλυτικά σχέδια για κάθε συνεργείο, μετρήστε χρόνους και υλικά κ.α. Οργανώστε όλα τα παραπάνω με ακρίβεια μέσα από την ίδια την εφαρμογή αποφεύγοντας τον διπλό κόπο σχεδίασης των κοινών στοιχείων.

Οργάνωση εργασίας σε ομάδες

Αυξήστε την παραγωγικότητα σας με το να καθορίσετε ομάδες εργασίας που θα εργάζονται ταυτόχρονα στο ίδιο έργο. Δομήστε δικαιώματα και διαχειριστείτε τα δεδομένα μέσα από ένα κεντρικό σύστημα διανομής. Οργανώστε τη δουλειά σας έτσι ώστε να περάσετε σε επόμενο επίπεδο συνεργασίας, είτε εντός της εταιρείας σας, είτε σε συνεργασία με τους εξωτερικούς συνεργάτες σας.

Οργάνωση τεκμηρίωσης

Προσαρμόστε την εμφάνιση και την τεκμηρίωση των σχεδίων σας για να ανταποκρίνεται πλήρως στις σχεδιαστικές σας απαιτήσεις. Οργανώστε τις λειτουργίες για να πετύχετε αυτόματη αναπροσαρμογή δεδομένων, αυτοματισμούς εφαρμογής ρυθμίσεων και πολλά άλλα που θα επιταχύνουν σημαντικά τις καθημερινές σας ρουτίνες.

Δημιουργία παρουσιάσεων

Αξιοποιήστε την εργασία μοντελοποίησης που ούτως ή άλλως κάνετε για να δημιουργήσετε απλές ρεαλιστικές παρουσιάσεις με τον μικρότερο δυνατό κόπο. Εφαρμόστε ρυθμίσεις υλικών, δημιουργήστε προοπτικές απόψεις, φωτισμό και σενάρια δημιουργίας παρουσιάσεων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

 

Τα παραπάνω αποτελούν κάποια από όσα εμπεριέχει η ύλη του Σεμινάριο Revit Ειδικά θέματα & Revit Webinar Ειδικά θέματα. Στο σεμινάριο παρουσιάζονται και επιπρόσθετες δυνατότητες εφαρμογών όπως είναι για παράδειγμα το Dynamο ΒΙΜ το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το Revit για την πλήρη παραμετροποίηση η αυτοματοποίηση εξειδικευμένων λειτουργιών.

 


Mην χάνετε χρόνο, αξιοποιήστε τις νέες δυνατότητες παρακολούθησης, γραφτείτε άμεσα στο επόμενο τμήμα για να αποκτήσετε πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία που θα αναβαθμίσει τις δυνατότητες σας.
Αν έχετε παρακολουθήσει ήδη το σεμινάριο σας προτείνουμε να το δείτε εκ νέου για να ενημερωθείτε για τις νέες δυνατότητες.
Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για κράτηση θέσης.

Προγραμματισμένα σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια.

There are no upcoming events at this time.


Πληροφορίες για το σεμινάριο

 

Facebooklinkedinyoutubevimeoinstagram
Comments are closed.
Μετάβαση στο περιεχόμενο