loulakis logo

loulakis.gr

Πληκτρολογήστε για να βρείτε ότι σας ενδιαφέρει (ελάχ. 3 γράμματα)

International web site - https://loulakis.eu

espa loulakis

Σχεδιαστής Τεχνικών Έργων

o Σχεδιαστής Τεχνικών έργων αναλαμβάνει σε συνεργασία με τους μελετητές μηχανικούς να υλοποιήσει τεχνικά σχέδια ενός έργου. Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχονται εξειδικευμένα εφοδίων γνώσης που αφορούν στην κατανόηση των σχεδίων και την εκπόνηση τους με παραδοσιακά και ψηφιακά μέσα σχεδιασμού.
Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Certification ΕΟΠΠΕΠ

Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Περιγραφή

Περιγραφή

Tο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν εξειδικευμένα εφόδια γνώσης τα οποία δίνουν τη δυνατότητα απασχόλησης ως Σχεδιαστές ∆ομικών Έργων.

Ο Σχεδιαστής Τεχνικών έργων αναλαμβάνει σε συνεργασία με τους μελετητές μηχανικούς να υλοποιήσει τεχνικά σχέδια ενός έργου οπότε θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί πλήρως την “γλώσσα” του σχεδίου για να μπορεί να δημιουργήσει τα έγραφα που απαιτούνται για το έργο. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζει τον χειρισμό τεχνικού λογισμικού σχεδίασης για να μπορεί να αξιοποιεί την τεχνολογία για να επιταχύνει τις διαδικασίες, να λειτουργεί αποδοτικά σε ομάδες εργασίας και να δημιουργεί σωστά ψηφιακά δεδομένα.

Ορισμός του επαγγέλματος ή και της ειδικότητας

Ως Σχεδιαστής Τεχνικών έργων ορίζεται ο εργαζόμενος που αναλαμβάνει την οργάνωση του χώρου εργασίας και που εκπονεί σε συνεργασία με τους μελετητές μηχανικούς τα αναλυτικά κατασκευαστικά σχέδια και τα σχέδια των λεπτομερειών, αφού προηγουμένως κατανοήσει το γενικό πλαίσιο των τεχνικών προδιαγραφών του έργου. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την αποστολή των σχεδίων στον ελεγκτή για έλεγχο, καθώς και για τις διαδικασίες αποστολής των σχεδίων στον εντολέα του έργου, όπως και για τις διαδικασίες αρχειοθέτησης και αποθήκευσης των αρχείων του έργου.
Στα ∆ομικά Έργα, ως Σχεδιαστής ορίζεται ο εργαζόμενος, που η κύρια απασχόλησή του είναι τα οικοδομικά έργα των οποίων ο κύριος στατικός φορέας τους είναι το μπετόν. Στα Βιομηχανικά Έργα, ως Σχεδιαστής ορίζεται ο εργαζόμενος, που η κύρια απασχόλησή του είναι τα έργα που κατασκευάζονται από μορφοσίδηρο και διάφορες μορφές και ποιότητες μετάλλου.

Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

 • Άδειες λειτουργίας: ∆εν προβλέπονται άδειες λειτουργίας για την άσκηση επαγγέλματος του σχεδιαστή τεχνικών έργων.
 • Άδειες εργασίας: Ισχύει ότι προβλέπει η ελληνική νομοθεσία.
 • Άλλες προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος ή/και ειδικότητας: ∆εν υφίστανται άλλες προϋποθέσεις .
* Τα παραπάνω κείμενα αναφέρονται σε αποσπάσματα από το αντίστοιχο εγκεκριμένο επαγγελματικό περίγραμμα που υλοποιήθηκε από το Ε.Κε.Πις. με βάση το «Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 145 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ».

Τι θα μάθετε

Διδασκόμενο αντικείμενο:

 • Βασικές αρχές σχεδιασμού,
 • Μεθοδολογία τρισδιάστατου σχεδιασμού,
 • Σχέδιο μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Παρακολούθηση

Η σπουδή ολοκληρώνεται σε 180 ώρες και έχει μέγιστη διάρκεια έως ένα έτος. Στις ώρες περιλαμβάνεται η παρακολούθηση μαθημάτων που σχετίζονται με το συγκεκριμένο πρόγραμμα καθώς επίσης και οι εξατομικευμένες προγραμματισμένες συναντήσεις του συγκεκριμένου τμήματος. Ο ρυθμός παρακολούθησης μπορεί να διαφοροποιηθεί από τον συμμετέχοντα αρκεί να υλοποιηθεί το σύνολο των ωρών εντός του έτους.

Η παρακολούθηση μπορεί να υλοποιηθεί ως εξής:

 • Distance learning με διαδικτυακή παρακολούθηση ζωντανών και καταγεγραμμένων μαθημάτων και ζωντανές συναντήσεις με επιβλέποντες.
 • Δια ζώσης με παρακολούθηση εκπαιδευτικών ενοτήτων σε αίθουσα καθώς και συναντήσεις με επιβλέποντες.

Certification ΕΟΠΠΕΠ

Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Για να κρατήσετε θέση και να ενημερωθείτε για περισσότερες λεπτομέρειες
καλέστε μας τώρα

Αίτηση ενημέρωσης

Συμπληρώστε την φόρμα με τα στοιχεία σας για να καταγράψουμε το ενδιαφέρον σας και να σας ενημερώσουμε για τις λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή σας.

Σημείωση: Η αποστολή των στοιχείων σας δεν δημιουργεί οποιαδήποτε δέσμευση αλλά ούτε κατοχυρώνει μια θέση.

  Το όνομα σας (απαραίτητο)

  Το επώνυμο σας (απαραίτητο)

  Το email σας (απαραίτητο)

  Τηλέφωνο επικοινωνίας (απαραίτητο)

  Θέμα

  Το μήνυμά σας

  Αφού λάβουμε το μήνυμα, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν. Εφόσον αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με την αποστολή, καλέσετε άμεσα στα τηλ: 210 3832800 - 210 3824164.


  Με την αποστολή δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας για να λάβουμε τα παραπάνω δεδομένα και να σας ενημερώσουμε για τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να κοινοποιήσουμε τα στοιχεία σας σε τρίτους.


  Facebooklinkedinyoutubevimeoinstagram
  Μετάβαση στο περιεχόμενο