loulakis logo

loulakis.gr

Πληκτρολογήστε για να βρείτε ότι σας ενδιαφέρει (ελάχ. 3 γράμματα)

We are Hiring / Αναζητάμε Συνεργάτες - https://loulakis.gr/jobs/

espa loulakis

ACTA – Certifications για IT

Οι πιστοποιήσεις που προσφέρει η ACTA απευθύνονται σε μαθητές, φοιτητές, ανέργους, υπαλλήλους και στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Σε όλους δηλαδή που κατανοούν ότι η πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σήμερα, στην εποχή της γρήγορης εξέλιξης και των υψηλών απαιτήσεων, είναι ουσιαστική προϋπόθεση και βασική ανάγκη.

Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία είναι εξεταστικό κέντρο ACTA και INFOTEST.

Certified Company – ACTA Infotest


 

Περιγραφή

Τι είναι η ACTA

Η ACTA είναι ο πρώτος Τεχνοβλαστός που ιδρύθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο όρος Τεχνοβλαστός δηλώνει τη δημιουργία μίας εταιρίας ιδιωτικού δικαίου, που βασίζεται στη γνώση και την έρευνα του Πανεπιστημίου. H ACTA παρέχει ένα ευρύ φάσμα πιστοποιητικών γνώσεων πληροφορικής, εξειδικευμένων αλλά και επαγγελματικών, για την κάλυψη των σύγχρονων και μελλοντικών απαιτήσεων της αγοράς εργασίας.

acta-logo-thumb

Πιστοποίηση με πανελλαδική αναγνώριση.

Οι πιστοποιήσεις ACTA έχουν δημιουργηθεί από ελληνικό αναγνωρισμένο φορέα πιστοποιήσεων.

Certified Computer Programmer (CCP)

Πιστοποιημένος Ειδικός Ανάπτυξης Λογισμικού και Εφαρμογών

Το Certified Computer Programmer (CCP) είναι από τα ελάχιστα πιστοποιητικά για γνώσεις προγραμματισμού που υπάρχουν στην Ελληνική αγορά.

Το Syllabus περιέχει βασικές γνώσεις σχεδίασης και ανάπτυξης αλγορίθμων, καθώς και βασικές γνώσεις εντολών και δομών προγραμματισμού. Απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να έρθουν σε επαφή με τον προγραμματισμό και να αποκτήσουν πιστοποίηση.

Γλώσσες Προγραμματισμού: Visual Basic, C/C++, Pascal, Ψευδοκώδικας

Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 5 ερωτήσεις κλειστού τύπου και 10 ασκήσεις. Διάρκεια εξέτασης 60 λεπτά. Ποσοστό επιτυχίας 70%.

Certified Java Programmer (CJP)

Πιστοποιημένος Ειδικός Ανάπτυξης Λογισμικού και Εφαρμογών με Java

Παρακαλουθώντας τις εξελίξεις στο χώρο της Πληροφορικής δημιουργήσαμε το Certified Java Programmer (CJP) που πιστοποιεί τις γνώσεις σε ανώτερο επίπεδο στη γλώσσα προγραμματισμού JAVA. Το Syllabus περιέχει τα εξειδικευμένα θέματα της γλώσσας. Απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να ασχοληθούν με τον προγραμματισμό σε Java και να αποκτήσουν πιστοποίηση.

Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 7 ερωτήσεις κλειστού τύπου και 5 ασκήσεις. Διάρκεια εξέτασης 60 λεπτά. Ποσοστό επιτυχίας 70%.

Certified Data Base Designer – CDBD

Πιστοποιημένος Ειδικός στην Ανάπτυξη και Υλοποίηση Βάσεων Δεδομένων

Στην σύγχρονη εποχή ο όγκος των ψηφιακών δεδομένων έχει αυξηθεί σημαντικά και η ανάγκη για γρήγορη αναζήτηση της πληροφορίας είναι επιτακτική. Η χρήση βάσεων δεδομένων έχει καθιερωθεί ως ο τρόπος οργάνωσης των δεδομένων ώστε στη συνέχεια να επιτευχθεί η γρήγορη αναζήτηση της πληροφορίας. Όλες οι σύγχρονες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις επιθυμούν να οργανώσουν με τον καλύτερο τρόπο τα δεδομένα τους ώστε κατόπιν να έχουν άμεσα διαθέσιμη την πληροφορία που χρειάζονται για να λάβουν τις επιχειρηματικές αποφάσεις τους.

Το CDBD, πιστοποιεί γενικές και ειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες σχεδιασμού βάσεων δεδομένων ώστε να επιτευχθεί η σωστή οργάνωση των δεδομένων και στη συνέχεια η αποτελεσματική αναζήτηση της πληροφορίας. Επίσης, πιστοποιεί την γνώση χρήσης της γλώσσας ερωτημάτων SQL που χρησιμοποιείτε από τα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων ώστε να ανακτηθεί η πληροφορία.

Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 5 ερωτήσεις κλειστού τύπου και 3 ασκήσεις. Διάρκεια εξέτασης 60 λεπτά. Ποσοστό επιτυχίας 70%.

Certified Information Security Professional (CISP)

Πιστοποιημένο Στέλεχος Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων

H πιστοποίηση CISP είναι η μοναδική Επαγγελματική Πιστοποίηση για την Ασφάλεια της Πληροφορίας που υφίσταται σήμερα στην Ελληνική αγορά. Απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες και υπεύθυνους πληροφορικής και δικτύων Η/Υ αλλά και σε όσους εν γένει θέλουν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στις βασικές έννοιες, τις εφαρμογές, αλλά και στο τεχνολογικό υπόβαθρο της ασφάλειας της πληροφορίας.

Η εξεταστέα ύλη της πιστοποίησης CISP αρχικά περιλαμβάνει θέματα που αφορούν τόσο το ηλεκτρονικό έγκλημα, όσο και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο αντιμετώπισής του. Στη συνέχεια, εξετάζονται οι βασικές τεχνικές και μέθοδοι κρυπτογραφίας, ενώ διεισδύει και στην ασφάλεια των σύγχρονων επικοινωνιακών δικτύων, συστημάτων και εφαρμογών. Επίσης, καλύπτει όλες τις πτυχές ασφάλειας των μοντέρνων λειτουργικών συστημάτων και ηλεκτρονικών εφαρμογών, αλλά και τους απαραίτητους ελέγχους που πρέπει να εφαρμόζονται ανά περίπτωση. Τέλος, παρουσιάζονται και μερικά προχωρημένα τεχνολογικά θέματα πάνω στην ασφάλεια των δικτύων υπολογιστών.

Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 30 ερωτήσεις κλειστού τύπου. Διάρκεια εξέτασης 60 λεπτά. Ποσοστό επιτυχίας 70%.

Certified in E- Learning platform Modification -Moodle (CELM)

Πιστοποιημένος Ειδικός Εγκατάστασης και Παραμετροποίησης της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Moodle

H πιστοποίηση CELM πιστοποιεί γενικές και ειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle, της μεθόδου εκπαίδευσης εξ΄ αποστάσεως, που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του φυσικού μαθήματος με την επιλογή του μαθητή να παρακολουθεί το αντικείμενο ενδιαφέροντός του από το χώρο του και ανεξαρτήτως χρονικού περιορισμού.

Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 30 ερωτήσεις κλειστού τύπου. Διάρκεια εξέτασης 60 λεπτά. Ποσοστό επιτυχίας 70%.

Infotest Certified Joomla Specialist
Πιστοποιημένος Ειδικός web sites με χρήση της πλατφόρμας Joomla

To Joomla είναι ένα on-line σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε Web sites. H ευκολία του στη χρήση, και οι δυνατότητες επέκτασης που έχει το καθιστούν το δημοφιλέστερο CMS που υπάρχει διαθέσιμο αυτή τη στιγμή. Σε γενικές γραμμές, δουλειά ενός συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (CMS) είναι να μπορεί κάποιος που δε γνωρίζει καθόλου από προγραμματισμό, να προσθέτει, να ανανεώνει και να αλλάζει το περιεχόμενο της σελίδας του χωρίς να χρειαστεί να γράψει ούτε μία γραμμή κώδικα. Αυτό κάνει και το Joomla.

H πιστοποίηση Certified Joοmla Specialist αποδεικνύει ότι ο κάτοχός της είναι σε θέση να εγκαταστήσει, να παραμετροποιήσει και να διαχειριστεί ένα Web Site χρησιμοποιώντας το Joomla. Είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των Ελλήνων χρηστών του Joomla και η εξέταση διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα.

Προετοιμαστείτε

Για να συμμετέχετε στην εξέταση καλό είναι να γνωρίζετε καλά τη θεματολογία την ύλη στην οποία θα εξεταστείτε, τη χρήση της εφαρμογής εφόσον αφορά σε κάποιο λογισμικό κ.λ.π. Εφόσον πιστεύετε ότι θα χρειαστείτε βοήθεια στην προετοιμασία σας, μπορούμε να οργανώσουμε εξειδικευμένη εκπαίδευση προετοιμασίας. Για την καλύτερη προετοιμασία σας προτείνουμε τα ακόλουθα:

 • Εκπαίδευση. Εφόσον θεωρείτε ότι έχετε κενά στην χρήση της εφαρμογής, μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα από τα σεμινάρια που διοργανώνουμε ή να μας ζητήσετε να σας εκπαιδεύσουμε προσωπικά επάνω στις ανάγκες σας, στο πρόγραμμα που σας εξυπηρετεί καλύτερα.
 • Εμπειρία. Η προσωπική σας εμπειρία στην χρήση της εφαρμογής δεν μπορεί να αντικατασταθεί, οπότε σας προτείνουμε πριν από την εξέτασή σας να έχετε εργαστεί σε πράξη με την εφαρμογή. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να έχετε δαπανήσει τουλάχιστον 100 ώρες πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή για να έχετε ευχέρεια στην χρήση της.
 • Θεματολογία. Κατά την προετοιμασία σας καλό είναι να λάβετε υπόψη σας την εξεταστέα ύλη όπως αυτή παρουσιάζεται στα αντίστοιχα έγγραφα.

Προγραμματίστε

Οι εξετάσεις προγραμματίζονται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, την παραγγελία και την εξόφληση της εξέτασης. Η διεξαγωγή γίνεται άμεσα ανάλογα πάντα με την διαθεσιμότητα του παρόχου και τον περιοδικό προγραμματισμό. Εφόσον ενδιαφέρεστε για την πιστοποίηση επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε περαιτέρω.

 

Τι περισσότερο παρέχεται

Για εμάς η επιτυχία σας είναι σημαντική. Για αυτό τον λόγo φροντίζουμε να σας παρέχουμε οτιδήποτε είναι απαραίτητο για την επιτυχία σας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στη διάθεση σας έχετε:

 • Οργανωμένους χώρους για την παρακολούθηση μαθήματος ή την διεξαγωγή της εξέτασής σας.
 • Σύγχρονο ηλεκτρονικό υπολογιστή για προσωπική χρήση κατά το μάθημα ή την εξέταση.
 • Οργανωμένους χώρους διαλείμματος και ξεκούρασης.
 • Σωστή πληροφόρηση και καθοδήγηση.

Πιστοποίηση

Άρτια οργανωμένο περιβάλλον και σωστή καθοδήγηση.

Η οργάνωση μας βοηθάει στο να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία εκπαίδευσης και πιστοποίησης.

Τι έχουν πει για εμάς

Είναι αρκετοί αυτοί που μας προτιμούν ως εκπαιδευτικό και ως εξεταστικό κέντρο για να αποκτήσουν εκτός των άλλων μια επαγγελματική και διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση. Πάντα ρωτάμε γνώμη και λαμβάνουμε πολύ σοβαρά όλες τις απόψεις για να μπορούμε να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες. Δείτε ενδεικτικά τι έχει ειπωθεί για εμάς.

ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ

Έλαβα μέρος στις εξετάσεις του AutoCAD Certified Professional και έμεινα πλήρως ικανοποιημένος.Υπήρξε άμεση συνεργασία και ενημέρωση για την ημερομηνία και τον τρόπο διεξαγωγής, καθώς και η σωστή καθοδήγηση από την καθηγήτρια σχετικά με την ύλη και τις δυσκολίες της εξέτασης.

Ο Γιώργος Τριάντος συμμετείχε στο ειδικό σεμινάριο προετοιμασίας για τις εξετάσεις της πιστοποίησης AutoCAD Certified Professional και σημείωσε επιτυχία στις εξετάσεις.

Λουλάκης κ Συνεργάτες
5.0
2017-09-11T17:13:39+03:00

Ο Γιώργος Τριάντος συμμετείχε στο ειδικό σεμινάριο προετοιμασίας για τις εξετάσεις της πιστοποίησης AutoCAD Certified Professional και σημείωσε επιτυχία στις εξετάσεις.

ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ Έλαβα μέρος στις εξετάσεις του AutoCAD Certified Professional και έμεινα πλήρως ικανοποιημένος.Υπήρξε άμεση συνεργασία και ενημέρωση για την ημερομηνία και τον τρόπο διεξαγωγής, 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΡΡΑΣ

Θα ήθελα να ευχαριστήσω γενικά για τη συνολική συνεργασία με το εκπαιδευτικό κέντρο αλλά και ειδικά για την εισήγηση του σεμιναρίου. Για την πολύ καλή οργάνωση του ειδικού σεμιναρίου (Autocad 2d & Autocad Professional) και την εξειδίκευση – κατάρτιση του εισηγητή. Η επιτυχία μου είναι αποτέλεσμα όχι μόνο της δικής μου προσπάθειας, αλλά και της συλλογικής προσπάθειας του εκπαιδευτικού κέντρου Ε.Ε.Σ. ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ & ΣΥΝ Ε.Ε.

O Νίκος Στάρρας συμμετείχε στο ειδικό σεμινάριο προετοιμασίας για τις εξετάσεις της πιστοποίησης AutoCAD Certified Professional και σημείωσε επιτυχία στις εξετάσεις.

Λουλάκης κ Συνεργάτες
5.0
2017-09-11T17:18:41+03:00

O Νίκος Στάρρας συμμετείχε στο ειδικό σεμινάριο προετοιμασίας για τις εξετάσεις της πιστοποίησης AutoCAD Certified Professional και σημείωσε επιτυχία στις εξετάσεις.

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΡΡΑΣ Θα ήθελα να ευχαριστήσω γενικά για τη συνολική συνεργασία με το εκπαιδευτικό κέντρο αλλά και ειδικά για την εισήγηση του σεμιναρίου. Για την πολύ καλή 

ΑΜΕΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

ΛΕΡΙΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

Έμεινα απόλυτα ευχαριστημένος από την εξυπηρέτηση, καθώς μου προσφέρθηκε αμεσότητα και ευελιξία, το οποίο είναι βασικό στοιχείο για έναν επαγγελματία που ζεί και εργάζεται στην επαρχία. Βρήκα ένα πολύ ευχάριστο και επαγγελματικά άρτιο περιβάλλον με έμφαση στην καινοτομία.

Ο Χρυσοβαλάντης Λεριάς είναι απόφοιτος της Εσ. Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων των Α.ΤΕΙ Αθηνών και δραστηριοποιείται στα Δωδεκάνησα. Πέρασε επιτυχώς τις εξετάσεις για την πιστοποίηση AutoCAD Certified Professional.

Λουλάκης κ Συνεργάτες
5.0
2018-12-07T12:48:25+02:00

Ο Χρυσοβαλάντης Λεριάς είναι απόφοιτος της Εσ. Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων των Α.ΤΕΙ Αθηνών και δραστηριοποιείται στα Δωδεκάνησα. Πέρασε επιτυχώς τις εξετάσεις για την πιστοποίηση AutoCAD Certified Professional.

ΑΜΕΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΛΕΡΙΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ Έμεινα απόλυτα ευχαριστημένος από την εξυπηρέτηση, καθώς μου προσφέρθηκε αμεσότητα και ευελιξία, το οποίο είναι βασικό στοιχείο για έναν επαγγελματία που ζεί και εργάζεται στην 
5
3
Λουλάκης κ Συνεργάτες

Κάντε παραγγελία ή ρωτήστε

Εφόσον θέλετε να ρωτήσετε οτιδήποτε σχετικά με την πιστοποίηση συμπληρώστε την φόρμα που ακολουθεί και στείλτε μας το μήνυμα σας.

Αίτηση ενημέρωσης

Συμπληρώστε την φόρμα με τα στοιχεία σας για να καταγράψουμε το ενδιαφέρον σας και να σας ενημερώσουμε για τις λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή σας.

Σημείωση: Η αποστολή των στοιχείων σας δεν δημιουργεί οποιαδήποτε δέσμευση αλλά ούτε κατοχυρώνει μια θέση.

  Το όνομα σας (απαραίτητο)

  Το επώνυμο σας (απαραίτητο)

  Το email σας (απαραίτητο)

  Τηλέφωνο επικοινωνίας (απαραίτητο)

  Θέμα

  Το μήνυμά σας

  Αφού λάβουμε το μήνυμα, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν. Εφόσον αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με την αποστολή, καλέσετε άμεσα στα τηλ: 210 3832800 - 210 3824164.


  Με την αποστολή δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας για να λάβουμε τα παραπάνω δεδομένα και να σας ενημερώσουμε για τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να κοινοποιήσουμε τα στοιχεία σας σε τρίτους.


  Facebooklinkedinyoutubevimeoinstagram