loulakis logo

loulakis.gr

Πληκτρολογήστε για να βρείτε ότι σας ενδιαφέρει (ελάχ. 3 γράμματα)

International web site - https://loulakis.eu

espa loulakis

ACTA – Certifications για γεωπληροφορική GIS

Οι πιστοποιήσεις που προσφέρει η ACTA απευθύνονται σε μαθητές, φοιτητές, ανέργους, υπαλλήλους και στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Σε όλους δηλαδή που κατανοούν ότι η πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σήμερα, στην εποχή της γρήγορης εξέλιξης και των υψηλών απαιτήσεων, είναι ουσιαστική προϋπόθεση και βασική ανάγκη.

{“0″:”html-lang-direction”,”1″:”skiplinks”,”2″:[“images-titles”,”3″],”3″:[“control-titles”,”1″],”4″:[“link-targets”,”20″],”5″:[“control-tabindex”,”10″],”timestamp”:1720033088}

Περιγραφή

Τι είναι η ACTA

Η ACTA είναι ο πρώτος Τεχνοβλαστός που ιδρύθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο όρος Τεχνοβλαστός δηλώνει τη δημιουργία μίας εταιρίας ιδιωτικού δικαίου, που βασίζεται στη γνώση και την έρευνα του Πανεπιστημίου. H ACTA παρέχει ένα ευρύ φάσμα πιστοποιητικών γνώσεων πληροφορικής, εξειδικευμένων αλλά και επαγγελματικών, για την κάλυψη των σύγχρονων και μελλοντικών απαιτήσεων της αγοράς εργασίας.

acta-logo-thumb

Πιστοποίηση με πανελλαδική αναγνώριση.

Οι πιστοποιήσεις ACTA έχουν δημιουργηθεί από ελληνικό αναγνωρισμένο φορέα πιστοποιήσεων.

Πιστοποίηση GIS

Δείτε πληροφορίες σχετικά με την Πιστοποίηση GIS. Οι πιστοποιήσεις αφορούν σε διαφορετικές εξετάσεις ανάλογα με την ειδικότητα.

Certified in Crisis Management with G.I.S. – CCMG

Πιστοποίηση GIS – Πιστοποιημένο Στέλεχος Διαχείρισης Κρίσεων στα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα

Η Διαχείριση Κρίσεων ορίζεται ως η μεθοδολογία εκείνη που περιλαμβάνει συγκεκριμένο σχέδιο, οργάνωση, καθοδήγηση, και έλεγχο κατά τη σημαντική περίοδο ακριβώς πριν, κατά τη διάρκεια, και μετά από μία καταστροφή, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι τυχόν απώλειες από αυτήν την καταστροφή.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα αφορά στην πιστοποίηση των Στελεχών ενός οργανισμού σε αντικείμενα σχεδίασης, αξιολόγησης και εκμετάλλευσης συστημάτων διαχείρισης κρίσεων φυσικών καταστροφών, με την εφαρμογή γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.

To CCMG πιστοποιεί, γενικές και ειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες σχεδιασμού και υλοποίησης μέτρων πρόληψης, διαχείρισης καταστάσεων κρίσεων και υλοποίησης μέτρων αποκατάστασης, λαμβάνοντας τις κατάλληλες αποφάσεις, οι οποίες είναι αποτέλεσμα αξιοποίησης στοιχείων που προέκυψαν από τη εφαρμογή Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 30 ερωτήσεις κλειστού τύπου. Διάρκεια εξέτασης 60 λεπτά. Ποσοστό επιτυχίας 70%.

Certified user of G.I.S. AutoCAD and Google Earth – CUGAG

Πιστοποίηση GIS – Πιστοποιημένος Ειδικός στη Διαχείριση Αρχείων από συστήματα GIS, AutoCAD και Google Earth

Η πιστοποίηση CUGAG πιστοποιεί την ικανότητα και τις γνώσεις για άμεση εκμετάλλευση του τεράστιου όγκου AutoCAD σχεδίων που διαθέτουν με την εύκολη εισαγωγή και διαχείρισή τους από το εμπορικό λογισμικό ΓΣΠ, ArcGIS, καθώς και τη διάχυση των χωρικών τους δεδομένων στο διαδίκτυο με χρήση τεχνικών, κοινής χρήσης ηλεκτρονικών χαρτών σε μορφή PDF αλλά και της τεχνικής των Mashups στο Google Earth ή στο Visual Earth.

Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 40 ερωτήσεις κλειστού τύπου. Διάρκεια εξέτασης 60 λεπτά. Ποσοστό επιτυχίας 70%.

Certified User of Geographic Information Systems – CUGIS

Πιστοποίηση GIS – Πιστοποιημένος Ειδικός Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων

Η πιστοποίηση CUGIS έχει σχεδιαστεί ειδικά για μηχανικούς που επιθυμούν να διεισδύσουν σε θέσεις και περιβάλλοντα εργασίας που σχετίζονται με την γεωπληροφορική και τα GIS.

Η πιστοποίηση δεν είναι βασισμένη επάνω σε ένα συγκεκριμένο λογισμικό, αλλά βασίζεται σε γενικότερες έννοιες της γεωπληροφορικής και των εργαλείων που προσφέρει, εξασφαλίζοντας ότι οι εξεταζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους εύκολα και γρήγορα σε όποιο λογισμικό γεωπληροφορικής επιθυμούν.

Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 10 ερωτήσεις κλειστού τύπου και 4 ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης και 1 άσκηση. Διάρκεια εξέτασης 60 λεπτά. Ποσοστό επιτυχίας 70%.

Certified in Basic Principles of Geographic Information Systems – CBPGIS

Πιστοποίηση GIS – Πιστοποιημένος στις Βασικές Αρχές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Ο Πιστοποιημένος στις Βασικές Αρχές των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών είναι εκείνος που μέσω του Η/Υ έχει τη δυνατότητα να χειρίζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής, αποθήκευσης, ανάλυσης και απεικόνισης πληροφοριών σχετικά με φαινόμενα που εξελίσσονται στο γεωγραφικό χώρο.

Η πιστοποίηση CBPGIS απευθύνεται σε εξειδικευμένα στελέχη που εργάζονται ή δύνανται να εργαστούν για τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου, του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, την αναδιάρθρωση των δικτύων κοινής ωφέλειας, τις κυκλοφοριακές και συγκοινωνιακές μελέτες, την αγροτική ανάπτυξη κ.ά., αλλά επίσης αφορά σε φοιτητές ή απόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ τεχνολογικής κατεύθυνσης που ενδιαφέρονται να διευρύνουν τις γνώσεις τους πάνω στο αντικείμενο.

Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 20 ερωτήσεις κλειστού τύπου και 2 ασκήσεις. Διάρκεια εξέτασης 60 λεπτά. Ποσοστό επιτυχίας 70%.

Προετοιμαστείτε

Για να συμμετέχετε στην εξέταση καλό είναι να γνωρίζετε καλά τη θεματολογία την ύλη στην οποία θα εξεταστείτε, τη χρήση της εφαρμογής εφόσον αφορά σε κάποιο λογισμικό κ.λ.π. Εφόσον πιστεύετε ότι θα χρειαστείτε βοήθεια στην προετοιμασία σας, μπορούμε να οργανώσουμε εξειδικευμένη εκπαίδευση προετοιμασίας. Για την καλύτερη προετοιμασία σας προτείνουμε τα ακόλουθα:

 • Εκπαίδευση. Εφόσον θεωρείτε ότι έχετε κενά στην χρήση της εφαρμογής, μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα από τα σεμινάρια που διοργανώνουμε ή να μας ζητήσετε να σας εκπαιδεύσουμε προσωπικά επάνω στις ανάγκες σας, στο πρόγραμμα που σας εξυπηρετεί καλύτερα.
 • Εμπειρία. Η προσωπική σας εμπειρία στην χρήση της εφαρμογής δεν μπορεί να αντικατασταθεί, οπότε σας προτείνουμε πριν από την εξέτασή σας να έχετε εργαστεί σε πράξη με την εφαρμογή. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να έχετε δαπανήσει τουλάχιστον 100 ώρες πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή για να έχετε ευχέρεια στην χρήση της.
 • Θεματολογία. Κατά την προετοιμασία σας καλό είναι να λάβετε υπόψη σας την εξεταστέα ύλη όπως αυτή παρουσιάζεται στα αντίστοιχα έγγραφα.

Προγραμματίστε

Οι εξετάσεις προγραμματίζονται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, την παραγγελία και την εξόφληση της εξέτασης. Η διεξαγωγή γίνεται άμεσα ανάλογα πάντα με την διαθεσιμότητα του παρόχου και τον περιοδικό προγραμματισμό. Εφόσον ενδιαφέρεστε για την πιστοποίηση επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε περαιτέρω.

 

Τι περισσότερο παρέχεται

Για εμάς η επιτυχία σας είναι σημαντική. Για αυτό τον λόγo φροντίζουμε να σας παρέχουμε οτιδήποτε είναι απαραίτητο για την επιτυχία σας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στη διάθεση σας έχετε:

 • Οργανωμένους χώρους για την παρακολούθηση μαθήματος ή την διεξαγωγή της εξέτασής σας.
 • Σύγχρονο ηλεκτρονικό υπολογιστή για προσωπική χρήση κατά το μάθημα ή την εξέταση.
 • Οργανωμένους χώρους διαλείμματος και ξεκούρασης.
 • Σωστή πληροφόρηση και καθοδήγηση.

Πιστοποίηση

Άρτια οργανωμένο περιβάλλον και σωστή καθοδήγηση.

Η οργάνωση μας βοηθάει στο να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία εκπαίδευσης και πιστοποίησης.

{“0″:”html-lang-direction”,”1″:”skiplinks”,”2″:[“images-titles”,”3″],”3″:[“link-targets”,”20″],”timestamp”:1719545166}

ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ

Έλαβα μέρος στις εξετάσεις του AutoCAD Certified Professional και έμεινα πλήρως ικανοποιημένος.Υπήρξε άμεση συνεργασία και ενημέρωση για την ημερομηνία και τον τρόπο διεξαγωγής, καθώς και η σωστή καθοδήγηση από την καθηγήτρια σχετικά με την ύλη και τις δυσκολίες της εξέτασης.

Ο Γιώργος Τριάντος συμμετείχε στο ειδικό σεμινάριο προετοιμασίας για τις εξετάσεις της πιστοποίησης AutoCAD Certified Professional και σημείωσε επιτυχία στις εξετάσεις.

Λουλάκης κ Συνεργάτες
5.0
2017-09-11T17:13:39+03:00

Ο Γιώργος Τριάντος συμμετείχε στο ειδικό σεμινάριο προετοιμασίας για τις εξετάσεις της πιστοποίησης AutoCAD Certified Professional και σημείωσε επιτυχία στις εξετάσεις.

ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ Έλαβα μέρος στις εξετάσεις του AutoCAD Certified Professional και έμεινα πλήρως ικανοποιημένος.Υπήρξε άμεση συνεργασία και ενημέρωση για την ημερομηνία και τον τρόπο διεξαγωγής, 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΡΡΑΣ

Θα ήθελα να ευχαριστήσω γενικά για τη συνολική συνεργασία με το εκπαιδευτικό κέντρο αλλά και ειδικά για την εισήγηση του σεμιναρίου. Για την πολύ καλή οργάνωση του ειδικού σεμιναρίου (Autocad 2d & Autocad Professional) και την εξειδίκευση – κατάρτιση του εισηγητή. Η επιτυχία μου είναι αποτέλεσμα όχι μόνο της δικής μου προσπάθειας, αλλά και της συλλογικής προσπάθειας του εκπαιδευτικού κέντρου Ε.Ε.Σ. ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ & ΣΥΝ Ε.Ε.

O Νίκος Στάρρας συμμετείχε στο ειδικό σεμινάριο προετοιμασίας για τις εξετάσεις της πιστοποίησης AutoCAD Certified Professional και σημείωσε επιτυχία στις εξετάσεις.

Λουλάκης κ Συνεργάτες
5.0
2017-09-11T17:18:41+03:00

O Νίκος Στάρρας συμμετείχε στο ειδικό σεμινάριο προετοιμασίας για τις εξετάσεις της πιστοποίησης AutoCAD Certified Professional και σημείωσε επιτυχία στις εξετάσεις.

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΡΡΑΣ Θα ήθελα να ευχαριστήσω γενικά για τη συνολική συνεργασία με το εκπαιδευτικό κέντρο αλλά και ειδικά για την εισήγηση του σεμιναρίου. Για την πολύ καλή 

ΑΜΕΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

ΛΕΡΙΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

Έμεινα απόλυτα ευχαριστημένος από την εξυπηρέτηση, καθώς μου προσφέρθηκε αμεσότητα και ευελιξία, το οποίο είναι βασικό στοιχείο για έναν επαγγελματία που ζεί και εργάζεται στην επαρχία. Βρήκα ένα πολύ ευχάριστο και επαγγελματικά άρτιο περιβάλλον με έμφαση στην καινοτομία.

Ο Χρυσοβαλάντης Λεριάς είναι απόφοιτος της Εσ. Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων των Α.ΤΕΙ Αθηνών και δραστηριοποιείται στα Δωδεκάνησα. Πέρασε επιτυχώς τις εξετάσεις για την πιστοποίηση AutoCAD Certified Professional.

Λουλάκης κ Συνεργάτες
5.0
2018-12-07T12:48:25+02:00

Ο Χρυσοβαλάντης Λεριάς είναι απόφοιτος της Εσ. Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων των Α.ΤΕΙ Αθηνών και δραστηριοποιείται στα Δωδεκάνησα. Πέρασε επιτυχώς τις εξετάσεις για την πιστοποίηση AutoCAD Certified Professional.

ΑΜΕΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΛΕΡΙΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ Έμεινα απόλυτα ευχαριστημένος από την εξυπηρέτηση, καθώς μου προσφέρθηκε αμεσότητα και ευελιξία, το οποίο είναι βασικό στοιχείο για έναν επαγγελματία που ζεί και εργάζεται στην 
5
3
Λουλάκης κ Συνεργάτες

Κάντε παραγγελία ή ρωτήστε

Εφόσον θέλετε να ρωτήσετε οτιδήποτε σχετικά με την πιστοποίηση συμπληρώστε την φόρμα που ακολουθεί και στείλτε μας το μήνυμα σας.

Αίτηση ενημέρωσης

Συμπληρώστε την φόρμα με τα στοιχεία σας για να καταγράψουμε το ενδιαφέρον σας και να σας ενημερώσουμε για τις λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή σας.

Σημείωση: Η αποστολή των στοιχείων σας δεν δημιουργεί οποιαδήποτε δέσμευση αλλά ούτε κατοχυρώνει μια θέση.

  Το όνομα σας (απαραίτητο)

  Το επώνυμο σας (απαραίτητο)

  Το email σας (απαραίτητο)

  Τηλέφωνο επικοινωνίας (απαραίτητο)

  Θέμα

  Το μήνυμά σας

  Αφού λάβουμε το μήνυμα, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν. Εφόσον αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με την αποστολή, καλέσετε άμεσα στα τηλ: 210 3832800 - 210 3824164.


  Με την αποστολή δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας για να λάβουμε τα παραπάνω δεδομένα και να σας ενημερώσουμε για τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να κοινοποιήσουμε τα στοιχεία σας σε τρίτους.


  Facebooklinkedinyoutubevimeoinstagram
  Μετάβαση στο περιεχόμενο