loulakis logo

loulakis.gr

Πληκτρολογήστε για να βρείτε ότι σας ενδιαφέρει (ελάχ. 3 γράμματα)

We are Hiring / Αναζητάμε Συνεργάτες - https://loulakis.gr/jobs/

espa loulakis

Εκπαιδευτικό επίδομα οδηγίες 05 – Οδηγός επιλογής Ενότητας

Εκπαιδευτικό επίδομα οδηγίες 05 – Οδηγός επιλογής Ενότητας
Εκπαιδευτικό επίδομα 600€ για επιστήμονες Οδηγίες μέρος 5 – Οδηγός επιλογής

 

Σε συνέχεια των προηγούμενων email μας σας παραθέτουμε νέες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα.

Εάν δεν έχετε δει τα προηγούμενα emails επιλέξτε:

Σε αυτό το email θα προσπαθήσουμε να συνοψίσουμε όσα χρειάζονται και να σας βοηθήσουμε με τις διαδικασίες.


Η εταιρεία μας συμμετέχει κανονικά στο πρόγραμμα, ως εγκεκριμένος φορέας κατάρτισης – δείτε την απόφαση εδώ.
Θα μας βρείτε με την επωνυμία:
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ.
Αριθμός Άδειας Μητρώου 3285
Εφόσον κάνετε μόνοι σας την αίτηση για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία
θα πρέπει να μας στείλετε με email το ΚΑΥΑΣ που λάβατε με την αίτηση σας.
Στο email θα πρέπει να επικολλήσετε το ακόλουθο κείμενο:

 

Με το παρόν, σας ενημερώνω ότι έχω επιλέξει τον φορέα σας, προκειμένου να καταρτιστώ με την μέθοδο e-learning στο πλαίσιο της με αρ. 2/2020 Πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: ΨΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ ).
Προς επιβεβαίωση, σας προωθώ συνημμένα την εκτύπωση του συστήματος με τα κάτωθι στοιχεία:
• Ο μοναδικός Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ).
• Τα στοιχεία επικοινωνίας.
• ΙΒΑΝ Λογαριασμού και Τράπεζας.
• Το επιθυμητό Αντικείμενο Κατάρτισης.
• Δήλωση ότι έλαβα γνώση ότι τα προσωπικά δεδομένα που υπέβαλα, θα τύχουν επεξεργασίας και αποθήκευσης αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της με αρ. 2/2020 Πρόσκλησης.
Με το παρόν, επιβεβαιώνω την ορθότητα των ανωτέρω στοιχείων και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες σχετικά με την ενεργοποίηση του voucher και την έναρξη του Προγράμματος Κατάρτισης.
(Τα στοιχεία σας)

Επίσης θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα.
Σε όσους μας εμπιστεύτηκαν και μας αναθέτουν την υλοποίηση για το εκπαιδευτικό επίδομα των 600€ με την ολοκλήρωση τους παρέχουμε κουπόνι έκπτωσης για οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιθυμούν να παρακολουθήσουν στη συνέχεια. Το εκπτωτική κουπόνι μπορεί να εφαρμοστεί για εκπαίδευση όπως την παρείχαμε μέχρι σήμερα σε εφαρμογές όπως τα AutoCAD, Revit, Civil 3D, Inventor, Rhino κ.α.
Τα μαθήματα που διεξάγουμε δεν είναι απλά βίντεο είναι μια οργανωμένη διαδραστική εμπειρία μέσα από δομημένο μάθημα με ασκήσεις, με  εισηγητή με τον οποίο συνομιλείτε  ζωντανά την ώρα διεξαγωγής του μαθήματος ή με καταγεγραμμένα μαθήματα. Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση

Η αίτηση μπορεί να γίνει και από εμάς.

Εφόσον θέλετε, μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε εμάς για να κάνουμε την αίτηση σας.
Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα έντυπα και να μας τα αποστείλετε μαζί με τα συνημμένα που περιγράφονται.
Αναλυτικά χρειαζόμαστε:

 

1. Την εξουσιοδότηση Βρείτε υπόδειγμα εδώ

(Με σφραγίδα και υπογραφή)

2. Την ταυτότητα εμπρός πίσω

3. Εκτύπωση του μητρώου που να φαίνεται ο ΚΑΔ
(Μενού Προσωπ.Πληρ/ση, Στοιχεία Μητρώου > Επιχείρησης)

4. Το νούμερο IBAN και την επωνυμία της τράπεζας που θα σας καταθέσουν τα χρήματα
(κείμενο καθώς και εκτύπωση ή φωτογραφία αποδεικτικού)

5. Επιβεβαίωση των στοιχείων σας Βρείτε υπόδειγμα εδώ

Θα μπορούμε να υποβάλουμε την πρόταση σας μέχρι την Δευτέρα 20 Απριλίου 2020 εκτός αν υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για παράταση.
Αφού συμπληρώσετε την εξουσιοδότηση και τα απαραίτητα έγγραφα μπορείτε να τα στείλετε στο support@loulakis.gr

 


Ανακοίνωση Υπουργείου Εργασίας

Οι ωφελούμενοι καθώς και οι εξουσιοδοτούμενοι πάροχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για το πρόγραμμα (είτε με την διαδικασία Α είτε με τη διαδικασία Β αντιστοίχως) την Πέμπτη 9/4 από τις 21:30.

Οι θεματικές ενότητες αναλυτικά

Ακολουθεί κείμενο με την ανάλυση των περιεχόμενο εκπαίδευσης όπως αυτό παρέχεται από το υπουργείου.

Οι θεματικές ενότητες είναι δέκα και κάθε δικαιούχος μπορεί να επιλέξει μόνο ένα από τα 10 αντικείμενα.

Τα αντικείμενα εκπαίδευσης είναι τα ακόλουθα (πατήστε επάνω στον τίτλο):

Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)

(Γενικές διατάξεις, Ευρωπαϊκό και Εθνικό νομικό πλαίσιο/Αρχές επεξεργασίας δεδομένων/Υπεύθυνοι επεξεργασίας και Εκτελούντες την επεξεργασία/Μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες/διεθνείς οργανισμούς/Ανεξάρτητες αρχές επίβλεψης/Ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας /Ηγεσία συμμόρφωση και πρότυπα)

Βασικές Έννοιες Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής

Βασικές Έννοιες Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής

Παρουσίαση και ανάλυση Βασικών Θεμάτων Δικτύων

Παρουσίαση και ανάλυση Βασικών Θεμάτων Δικτύων

Ασφάλεια Συστημάτων Πληροφορικής, παραδείγματα και εφαρμογές

Ασφάλεια Συστημάτων Πληροφορικής, παραδείγματα και εφαρμογές

Αυθεντικοποίηση& Κρυπτογράφηση συστημάτων πληροφορικής

Αυθεντικοποίηση& Κρυπτογράφηση συστημάτων πληροφορικής

Ασφάλεια Εφαρμογών, Συστημάτων & Δεδομένων

Ασφάλεια Εφαρμογών, Συστημάτων & Δεδομένων

Διαδικτυακή συνεργασία.

Διαδικτυακή συνεργασία.

Το Δημόσιο καλεί τους προμηθευτές, με τη μορφή διαγωνισμού, να του υποβάλουν τις προσφορές τους. Οι δημόσιοι διαγωνισμοί διεξάγονται με σκοπό την πραγματοποίηση αγορών από διάφορους φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου, τοπικές αυτοδιοικήσεις και ΔΕΚΟ, σύμφωνα με συγκεκριμένες διαδικασίες. Οι υποβολές των προσφορών γίνονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό Σύστημα, και επιτρέπει με ηλεκτρονικό τρόπο την διεξαγωγή Διαγωνισμών, την υποβολή προσφορών και ενστάσεων, την αξιολόγηση, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση όλων των Δημοσίων Συμβάσεων.

Ψηφιακή Υπογραφή, έκδοση, διαδικασίες και ασφάλεια
Νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων, Βασικοί Ορισμοί Του Ν. 4412/2016
Σημαντικές Πλευρές Και Καινοτομίες Του Ν. 4412/2016
Ανάθεση Δημοσίων Έργων, Εκτέλεση Δημοσίων Έργων
Έννομη Προστασία Κατά Τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων
Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί, Προετοιμασία για τη Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών
Τρόπος Και Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών
Διαχείριση Εκτέλεσης Έργου, Χρονοδιάγραμμα, Διαχείριση Κόστους
Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου, Σχέδιο Υγείας Και Ασφάλειας, Μητρώο Έργου.  Η εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στο Ίντερνετ
Εργαλεία επεξεργασίας εικόνας και βίντεο
Εργαλεία ανάπτυξης Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-shop)
Η έννοια του Search Engine Optimization
Ηλεκτρονικές συναλλαγές
Βασικές αρχές της ασφάλειας προσωπικών δεδομένων και της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών
Το νομοθετικό πλαίσιο στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Πληροφορίες για το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce), έννοιες του Search Engine Optimization, παράγοντες που συμβάλουν στην βελτιστοποίηση μιας ιστοσελίδας, ασφάλεια, ακεραιότητας των δεδομένων και της πλαστοπροσωπίας, αρχές της ασφάλειας προσωπικών δεδομένων, ασφάλεια ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Η εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στο Ίντερνετ

Αναφορά στο ηλεκτρονικό εμπόριο, οφέλη,  ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν, πρότυπα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Εργαλεία επεξεργασίας εικόνας και βίντεο

Εισαγωγή στα εργαλεία επεξεργασίας εικόνας και βίντεο,  Photoshop,  Premiere.

Εργαλεία ανάπτυξης Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-shop)

Εργαλεία ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Η έννοια του Search Engine Optimization

Search Engine Optimization, καλύτερη προβολή της σελίδας στις μηχανές αναζήτησης.

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές

Βασικές αρχές της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Cookies πλοήγηση στο Web.

Βασικές αρχές της ασφάλειας προσωπικών δεδομένων και της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών

Βασικές αρχές της ασφάλειας προσωπικών δεδομένων καθώς και της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Πιστοποιητικό SSL τεχνικές αποτροπής υποκλοπής ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Το νομοθετικό πλαίσιο στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου

Νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Οδηγία 2000/31/ΕΚ. Π.Δ. για το ηλεκτρονικό εμπόριο,  οδηγία 2011/83/ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση αρχείων

Βασικές λειτουργίες ενός προσωπικού υπολογιστή και του λειτουργικού συστήματος Microsoft Windows 10, χρήση της επιφάνειας εργασίας, οργάνωση και διαχείριση αρχείων και φακέλων, βασικές εφαρμογές και χειρισμός των εκτυπωτών.

Επεξεργασία κειμένου

Χαρακτηριστικά, εργαλεία και λειτουργίες της εφαρμογής Microsoft Office Word 2016.

Υπολογιστικά φύλλα

Χαρακτηριστικά, τα εργαλεία και τις λειτουργίες της εφαρμογής Microsoft Excel 2016.

Διαδίκτυο – Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Βασικές έννοιες και δεξιότητες που σχετίζονται με την περιήγηση στο Διαδίκτυο, αποτελεσματική αναζήτηση πληροφοριών, χρήση διαδικτυακής επικοινωνίας και τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Παρουσιάσεις

Χαρακτηριστικά, εργαλεία λειτουργίες της εφαρμογής Microsoft Office PowerPoint 2016.

Βάσεις δεδομένων

Χαρακτηριστικά, τα εργαλεία και τις λειτουργίες της εφαρμογής Microsoft Office Access 2016.

Βασικές λειτουργίες σύγχρονων Ψηφιακών Εφαρμογών Τ.Π.Ε.

Γνώσεις που αφορούν τα είδη της αλληλογραφίας καθώς και τη σύνταξη κάποιων ειδών εσωτερικής αλληλογραφίας. Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Παρακολούθηση διαδικασίας πρωτοκόλλησης και άλλων υποθέσεων ενός οργανισμού.

Απόκτηση ψηφιακής υπογραφής – ψηφιακά πιστοποιητικά – ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο
Τεχνικές για την ορθή διαχείριση χρόνου

Πως να διαχειρίζεστε το χρόνο, να κάνετε σωστό προγραμματισμό να διαχειρίζεστε πολλές εργασίες ταυτόχρονα. Πώς να βάζετε σε σειρά τις προτεραιότητές σας καθώς και πώς να αντιμετωπίζετε αποτελεσματικά τον χρόνο σας. Τεχνικές, στρατηγικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε για μια επιτυχημένη σύσκεψη. Ικανότητα καθορισμού προτεραιοτήτων, εκτίμηση συνεπειών εναλλακτικών επιλογών.

Ηλεκτρονική οργάνωση γραφείου με σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές

Παρουσίαση βασικών λειτουργιών του Gmail. Google Calendar, προγράμματα ελέγχου ορθογραφίας και μετάφρασης Google αλλά και οι online υπηρεσίες μετατροπής αρχείων.

Η έννοια της τηλεργασίας

Ανασκόπηση βασικών σημείων θεωρητικού επιπέδου, υπάρχουσα κατάσταση, θεσμικό πλαίσιο σε Ελλάδα όσο και Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρακτικές εφαρμογής της τηλεργασίας, οφέλη ς προβληματισμοί.

Παρουσίαση Λειτουργιών Συστημάτων Τηλεργασίας & Τηλεδιάσκεψης

Πως μπορείτε να εργαστείτε από απόσταση χωρίς να νιώθετε απομονωμένοι.

Περιβαλλοντικοί όροι τεχνικών και άλλων έργων υποδομής

Αναφορά στην βασική νομοθεσία. Έργα υποδομής αναφορά, μελλοντικές τάσεις, προοπτικές. Διεθνή πρότυπα και τάσεις στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Δυνατότητες των επιχειρήσεων για βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων και τη δημιουργία «πράσινου προφίλ». Δυνατότητες χρηματοδότησης.

Νομοθεσία και πρότυπα για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

Προτύπα ποιότητας περιβάλλοντος και των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001/EMAS). Κατανόηση των αρχών του συστήματος ISO 14001,  απαιτήσεις  Συστήματος Περιβαλλοντικής διαχείρισης, εξοικείωση με το πρότυπο.

Δημιουργία “πράσινου προφίλ”

Ανάλυση των βασικών αρχών διαχείρισης του περιβάλλοντος, βασικές γνώσεις για την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Παρουσίαση αντίδρασης Επιχειρήσεων στην Αειφόρο Ανάπτυξη και την γέννηση των Συστημάτων διαχείρισης Περιβάλλοντος.

Εύρεση πόρων χρηματοδότησης για περιβαλλοντικά έργα

Δυνατότητες αξιοποίησης της παρεχόμενης χρηματοδότησης από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους. Χρηματοδοτικά εργαλεία Horizon, Life, ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος κ.α. Δυνατότητες και εργαλεία για τη μετάβαση της χώρας σε μια οικονομία φιλική προς το περιβάλλον σύμφωνα και με τις προτεραιότητες της Ε.Ε.
Υποστήριξη επιχειρήσεων για τη δημιουργία ανταγωνιστικών οικονομικών πλεονεκτημάτων.

Τεχνικές και τεχνολογίες ανακύκλωσης ειδικών ανακυκλώσιμων υλικών

Διαδικασίες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. Δεξιότητες σχεδιασμού, αξιολόγησης και επιλογής εναλλακτικών μορφών διαχείρισης αποβλήτων καθώς και λεπτομέρειες για τη μεταφορά τους. Θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κίνητρα επεξεργασίας και αξιοποίησης αποβλήτων με νέες τεχνολογίες

Βήματα εγκατάστασης ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, συμβατή με τα ισχύοντα σήμερα πρότυπα.

Σημασία του ΒΙΜ για τη μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων

Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει στους εκπαιδευόμενους την μεθοδολογία και την τεχνολογία του BIM, τον κύκλο ζωής του έργου, και των εργασιών αυτού.

Το ΒΙΜ ως εργαλείο για τους εργολήπτες-κατασκευαστές

Πληροφορίες που ιδανικά παίρνει ένας εργολήπτης-κατασκευαστής από το BIM και το πώς γίνεται ένα σημαντικό και απαραίτητο εργαλείο γι΄αυτούς (έλεγχος κόστους, χρονοδιαγράμματος και άλλων λειτουργιών).

Το BIM ως εργαλείο για υπεργολάβους προμηθευτές

Τα οφέλη του BIM για τους υπεργολάβους προμηθευτές, τις βασικές απαιτήσεις των υπεργολάβων από πλατφόρμες ΒΙΜ και την υιοθέτηση του ΒΙΜ στη διαδικασία παραγωγής εξαρτημάτων.

Παρουσίαση του REVIT ως εφαρμογή του ΒΙΜ

Παρουσίαση του λογισμικού REVIT ως εφαρμογή του ΒΙΜ, τα βήματα σχεδιασμού, την 3D απεικόνιση και τις προμετρήσεις. Επίσης, παρουσιάζονται παραδείγματα εφαρμογών του ΒΙΜ σε Ελλάδα, Ευρώπη και άλλες Ηπείρους καθώς και οι μελλοντικές προοπτικές του ΒΙΜ.

Αρχές δικτύων επικοινωνιών, Διαλειτουργικότητα

Είδη, τύποι και τις κατηγορίες των δικτύων ανάλογα με το γεωγραφικό εύρος, την τοπολογία & την λειτουργία/τρόπο μεταγωγής δεδομένων

Συστήματα “έξυπνων” εφαρμογών

Παρουσίαση του συστήματος KNX. Τοπολογία του KNX, οι συσκευές bus, η επικοινωνία και η εγκατάσταση τους καθώς και η διαδικασία ελέγχου των εγκαταστάσεων των «έξυπνων» συστημάτων.

Σύστημα διαχείρισης κτιρίου – BMS

Λειτουργίες της έξυπνης διαχείρισης κτιριακών έργων (BMS). Τα μέρη του συστήματος BMS, ενεργειακή διαχείριση φορτίων και των καταναλώσεων των κτιρίων, οι πρακτικές του ασφαλούς σχεδιασμού, παρουσίαση διασύνδεσης συστημάτων, οπτικοποίηση δεδομένων λειτουργίας και σφαλμάτων-alarm.

Παρουσίαση των βασικών εννοιών της διοίκησης έργων που αφορούν στην κατασκευή πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών και η μελέτη του ευρέως αποδεκτού μεθοδολογικού πλαισίου διοίκησης έργων.

Χρήση ΗΥ& Διαχείριση Αρχείων
Υπηρεσίες Διαδικτύου
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
Διαδικτυακή Συνεργασία
Προγραμματισμός έργου Εργαλεία διαχείρισης έργων, Δημιουργία έργου, Εργασίες/δραστηριότητες (tasks), Πόροι και κόστη
Υπολογιστικά Φύλλα, Χρηματοοικονομική Χρήση (Μορφοποίηση, Τύποι και Συναρτήσεις, Γραφήματα, Ανάλυση, Επικύρωση και Έλεγχος, Βελτίωση Παραγωγικότητας, Συνεργατική Επεξεργασία)
Πρακτικές DEVOPS

Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη διδακτική πρακτική στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες της κοινωνίας. Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές, εκπαιδευτικά μέσα και καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία.

Το Θεωρητικό πλαίσιο – Οι Αρχές και οι Ομάδες Στόχοι
Ανάλυση αναγκών & Σχεδιασμός προγραμμάτων
Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Τεχνικές
Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Μέσα και Υποδομές
Χρήση Καινοτόμων Εργαλείων και Σύγχρονων Τεχνολογιών
Χρήση ΗΥ & Διαχείριση Αρχείων
Υπηρεσίες Διαδικτύου
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Διαδικτυακή Συνεργασία
Πληροφορικός Γραμματισμός
ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Ενημέρωση των συμμετεχόντων μέσα από την αποτύπωση των στρατηγικών και των διαδικασιών που εφαρμόζονται στα πλαίσια των ιδιαιτεροτήτων και των δυνατοτήτων του συστήματος υγείας.

Επικαιροποίηση των γνώσεων που αφορούν τις λοιμώξεις σε Μονάδες Υγείας, τα δίκτυα επιτήρησης και ελέγχου αυτών, τους τρόπους εξάπλωσης αναδυομένων ή/και νεοεμφανιζομένων λοιμωδών νοσημάτων και τη σχέση τους με τη Δημόσια Υγεία.
Μικροβιακή αντοχή και πολυανθεκτικότητα των μικροβίων, νεότερες διαγνωστικές μέθοδοι διερεύνησης αυτών. Ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών στο χώρο των Μονάδων Υγείας και στην κοινότητα και η επίδραση της στην αύξηση των λοιμώξεων.
Κυριότεροι τύποι λοιμώξεων στις Μονάδες Υγείας και κατανομή αυτών ανάλογα με το χώρο νοσηλείας, τις ειδικές ομάδες ασθενών ή την υποκείμενη νόσο.
Πληροφόρηση και κατανόηση του νομικού πλαισίου για το ρόλο, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία της Επιτροπής Επιτήρησης Λοιμώξεων.
Τα μέτρα πρόληψης των Λοιμώξεων και τα εργαλεία συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας, σε όλο το εύρος του περιβάλλοντος των Μονάδων Υγείας.
Η επίπτωση των Λοιμώξεων στις Μονάδες Υγείας στη διασφάλιση της ποιότητας της φροντίδας υγείας και στο οικονομικό κόστος.

Εκπαιδευτικό βοήθημα για την εκμάθηση όλων των Social Media Networks, προκειμένου να προβάλετε και να προωθήσετε σωστά μια επιχείρηση, μια υπηρεσία ή ένα προϊόν.

Ανάλυση και παρουσίαση επιχειρηματικών μοντέλων ιστοσελίδων

Ανάλυση και παρουσίαση βασικών βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων για τις ενημερωτικές ιστοσελίδες. Εξέταση βασικών τύπων και χαρακτηριστικών. Βιωσιμότητα μοντέλων, επιχειρηματική στρατηγική, εύρεση οικονομικών πόρων. Η έννοια του content, πως η σωστή χρήση του έχει τη δυνατότητα να προσφέρει αυξημένα έσοδα για τις ενημερωτικές ιστοσελίδες.

SWOT, Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος

Παρουσίαση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος μιας ενημερωτικής – ψυχαγωγικής ιστοσελίδας (portal), κατάρτιση ανάλυσης SWOT με δυνατά στοιχεία, αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές, ανάλυση εταιρικών στόχων και στρατηγικής, καταγραφή χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και προϋπολογισμός κόστους ενεργειών

Περιγραφή έρευνας αγοράς και τα στάδια υλοποίησης

Περιγραφή μιας έρευνας αγοράς, τα στάδια υλοποίησής της. Τρόπος σχεδίασης ερωτηματολογίου και δειγματοληψίας. Παράδειγμα έρευνας – CASE STUDY.

Τρόποι προβολής μίας ιστοσελίδας μέσω ενός ολοκληρωμένου πλάνου marketing

Παρουσίαση των τρόπων προβολής μίας ενημερωτικής ή ψυχαγωγικής ιστοσελίδας μέσω ενός ολοκληρωμένου πλάνου marketing, παρουσίαση όλων των τρόπων προβολής και ανάπτυξη της τιμολόγησης, τρόπου διανομής και διαδικασιών κάθε τακτικής marketing.

Προϋποθέσεις επιτυχίας μέσα από την χρήση Social Media Marketing

Παρουσίαση και ανάλυση των προϋποθέσεων επιτυχίας μέσα από την σωστή χρήση Social Media Marketing.

Παρουσίαση και ανάλυση του τρόπου αύξησης των Followers στα social media

Παρουσίαση και ανάλυση του τρόπου αύξησης των Followers στα social media.

Ανάλυση ενός τακτικού πλάνου επικοινωνίας μέσα από τα Social Media

Παρουσίαση και ανάλυση πλάνου επικοινωνίας μέσα από τα Social Media. Ενέργειες που απαιτούνται για να υλοποιηθεί η γενικότερη στρατηγική μάρκετινγκ με συγκεκριμένους στόχους.

Μobile εφαρμογές

Παρουσίαση των Mobile εφαρμογών και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.

Εκπαιδευτικό επίδομα οδηγίες 05 – Οδηγός επιλογής Ενότητας
Facebooklinkedinyoutubevimeoinstagram
Comments are closed.