loulakis logo

loulakis.gr

Πληκτρολογήστε για να βρείτε ότι σας ενδιαφέρει (ελάχ. 3 γράμματα)

International web site - https://loulakis.eu

espa loulakis

Οδηγίες e-learning 01 – Καταμέτρηση χρόνου

Οδηγίες e-learning 01 - Καταμέτρηση χρόνου

Πληροφορίες για τις απαιτήσεις, τον τρόπο που καταγράφεται και τον τρόπο που εσείς ελέγχετε τον χρόνο εκπαίδευσης

Γενικές οδηγίες

Εφόσον έχετε κάνει εισαγωγή στον χώρο της διαδικτυακής πλατφόρμας εκπαίδευσης και έχετε μπει στο μάθημα το οποίο έχετε επιλέξει και πρέπει να παρακολουθήσετε, θα εμφανίζετε στην οθόνη σας μια αρχική διάταξη η οποία θα μοιάζει με αυτή της εικόνας που ακολουθεί. Τα περιεχόμενα της σελίδας θα διαφοροποιούνται ανάλογα με το αντικείμενο που έχετε επιλέξει.

Οδηγίες e-learning 01 – Καταμέτρηση χρόνου

Στη συγκεκριμένη οθόνη, εφόσον δεν έχετε τροποποιήσει εσείς την διάταξη, στο επάνω δεξιά μέρος θα βρείτε δύο περιοχές στις οποίες υπάρχουν δύο σημαντικά στοιχεία.

  • Το Εγχειρίδιο χρήσης της πλατφόρμας
  • Την ομάδα συντομεύσεων αναφοράς προόδου
Οδηγίες e-learning 01 – Καταμέτρηση χρόνου
Εγχειρίδιο χρήσης της πλατφόρμας

Εάν πατήσετε επάνω στο εικονίδιο που μοιάζει με έγγραφο pdf τότε θα μπορέσετε να κάνετε λήψη ενός αρχείου το οποίο έχει δημιουργήσει ο υπεύθυνος της πλατφόρμας τηλεκατάρτησης και αποτελεί το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Σε αυτό θα βρείτε πληροφορίες που σχετίζονται με τις βασικές λειτουργίες του χώρου και με το πως μπορείτε να πραγματοποιήσετε αλλαγές στο προφίλ σας.

Ομάδα συντομεύσεων αναφοράς προόδου

Τα δύο βασικά links που θα βρείτε στην περιοχή είναι τα ακόλουθα:

  • Ατομική Αναφορά (ΣΥΝΟΛΟ)
  • Ατομική Αναφορά (ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ)
Ατομική Αναφορά (ΣΥΝΟΛΟ)

Η αναφορά εμφανίζει τον συνολικό χρόνο της εκπαίδευσης σας στη συγκεκριμένη ενότητα. Η αναφορά μοιάζει με αυτήν της επόμενη εικόνας.

Οδηγίες e-learning 01 – Καταμέτρηση χρόνου

Σε ότι αφορά στις απαιτήσεις για την εκπαίδευση που θα πρέπει να κάνετε ισχύουν τα ακόλουθα

Κάθε διδακτική ώρα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης αφορά σε 40 λεπτά εκπαίδευσης. Συνεπώς, όπως μας έχουν επιβεβαιώσει, για να συμπληρώσετε τις 100 διδακτικές ώρες που αναφέρονται για το πρόγραμμα θα χρειαστεί στο σύστημα να εμφανίζεται ότι έχετε ολοκληρώσει 67 φυσικές ώρες παραμονής.

Ατομική Αναφορά (ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ)

Η συγκεκριμένη αναφορά εμφανίζει πως έχετε κατανείμει το σύνολο του χρόνου κατά την εκπαίδευσης σας. Η αναφορά μοιάζει με αυτήν της επόμενη εικόνας.

Οδηγίες e-learning 01 – Καταμέτρηση χρόνου

Αν και δεν υπάρχει κάπου γραμμένο στο πως θα πρέπει να κατανείμετε τον χρόνο σας σε κάποιο μάθημα, ίσως θα είχε νόημα να εμφανιστεί στο σύστημα η ελάχιστη παραμονή σε κάθε μια ενότητα. Παρόλα αυτά εάν δεν επιθυμείτε να αφιερώσετε πολύ χρόνο σε κάποια υπο-ενότητα τότε δεν είστε υποχρεωμένοι να το κάνετε.

Πρακτικές συμβουλές

Ακολουθούν σύντομες αλλά βασικές και πρακτικές συμβουλές που αφορούν στο πως θα υλοποιήσετε την εκπαίδευση.

Πως υπολογίζονται οι ώρες παρακολούθησης στο σύστημα

Τα μαθήματα έχουν φτιαχτεί με ένα σύστημα το οποίο καταγράφει τον ενεργό χρόνο που ξοδεύετε στο σύστημα. Για να αρχίσει η καταγραφή θα πρέπει το σύστημα να ανοίξει ένα νέο παράθυρο στο οποίο θα παίξει μια βίντεο παρουσίαση. Τα μαθήματα ανοίγουν σε νέο αναδυόμενο παράθυρο (pop-up) οπότε θα πρέπει να φροντίσετε, σε περίπτωση που έχετε προστασία για τα αναδυόμενα παράθυρα (pop-up blocker) να την απενεργοποιήσετε για την διεύθυνση της πλατφόρμα τηλεκατάρτισης.

Εάν έχετε Chrome μπορείτε να βρείτε οδηγίες εδώ: https://support.google.com/chrome/answer/95472?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=el
Εάν χρησιμοποιείτε firefox μπορείτε να δείτε οδηγίες εδώ: https://support.mozilla.org/en-US/kb/pop-blocker-settings-exceptions-troubleshooting

Για να ολοκληρωθούν οι ώρες παρακολούθησης θα πρέπει να συμπληρώσετε τουλάχιστον 67 ώρες παραμονής στο σύστημα τηλεκατάρτισης και να αφιερώνετε χρόνο, ώστε να διαβάζετε τις διαφάνειες και να ακούτε την αφήγηση που υπάρχει σε αυτές. Η αφήγηση μπορεί να μην είναι δεν είναι ίδια με το κείμενο που παρουσιάζεται. Εάν δεν παραμείνετε στις διαφάνειες αλλά τις προσπερνάτε γρήγορα υπάρχει περίπτωση να μη γίνει καταγραφή του χρόνου. Επισης εάν αφήνετε τον υπολογιστή σας χωρίς να κάνετε κάποια ενέργεια, πχ εναλλαγή διαφανειών, το σύστημα αναγνωρίζει ότι δεν παρακολουθείτε και σας αποσυνδέει από το εκπαιδευτικό υλικό. Σε αυτή την περίπτωση δεν προσμετράται ο χρόνος και θα πρέπει να συνδεθείτε ξανά. (Εάν η σύνδεση παρουσιάζει προβλήματα μπορεί επίσης κατά περίπτωση να χαθεί ο χρόνος για τη συγκεκριμένη ομάδα διαφανειών).

Συμβουλές

Για τη σωστή καταγραφή των ωρών παρακολούθησης της τηλεκατάρτισης, πρέπει να είστε συνεχώς συνδεδεμένοι στο σύστημα και στο διαδίκτυο. Έτσι, προτείνονται τα εξής σημεία:

  • Να μην αποσυνδέεστε (logout) στο πίσω μέρος της σελίδας ακόμα και αν το παράθυρο του μαθήματος παραμένει ανοιχτό.
  • Nα αποφεύγετε πολύωρη συνεχόμενη παρακολούθηση (π.χ 4 ώρες συνεχόμενες, κλπ). Αντ’ αυτού προτείνεται να κάνετε διαδοχικές προσπάθειες (π.χ. 4 x 1 ώρα). Με αυτό τον τρόπο μειώνεται ο κίνδυνος χάσιμου των ωρών σε τυχόν προβλήματα με την σύνδεση σας στο Internet, το τηλέφωνο ή/και το ρεύμα.
  • Από τον Πίνακα ελέγχου των Windows(Control panel) να ρυθμίσετε τις Επιλογές Ενέργειας ώστε ο υπολογιστή σας να μην μπαίνει σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας (δεν αρκεί μόνο η απενεργοποίηση του screensaver).
Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι εμείς δεν μπορούμε να παρέμβουμε στο χρόνο σας,
μπορούμε μόνο να δούμε πόσο χρόνο έχετε υλοποιήσει στο σύστημα.
Πως ελέγχετε τις ώρες παρακολούθησης σας στο σύστημα

Τον χρόνο παρακολούθησης μπορείτε να τον ελέγξετε μόνοι σας όπως αναφέρθηκε παραπάνω από τα δύο βασικά links που θα βρείτε στην περιοχή “Ομάδα συντομεύσεων αναφοράς προόδου”:

  • Ατομική Αναφορά (ΣΥΝΟΛΟ)
  • Ατομική Αναφορά (ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ)

Σε κάθε περίπτωση αυτό που ζητείται από τον οδηγό είναι να εμφανίζεται μια συνολική καταγραφή 100 διδακτικών ωρών, δηλαδή κατ’ ελάχιστο 67 ωρών παραμονής.

Ποιος είναι ο ρόλος των αξιολογήσεων στις παρουσιάσεις

Οι αξιολογήσεις σε κάθε παρουσίαση αφορούν μόνο στον ατομικό σας έλεγχο για το εάν έχετε κατανοήσει αυτά που έχετε δει. Δεν επηρεάζουν σε τίποτα το εάν θα συμπληρώσετε τις ώρες που απαιτούνται για να θεωρείται η κατάρτιση σας ολοκληρωμένη. Παρόλα αυτά, οι αξιολογήσεις ίσως να πρέπει να εκτελεστούν έστω και λάθος προκειμένου να είναι δυνατή η ενεργοποίηση μιας επόμενης ενότητας.

Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις αυτοαξιολόγησης έχουν εκπονηθεί από τους συγγραφείς του υλικού και δεν έχουν καμία σχέση με την πιστοποίηση.

Σύντομα θα γράψουμε ακόμα περισσότερες οδηγίες, μείνετε συντονισμένοι.

Τεχνική Υποστήριξη

Η τεχνική υποστήριξη λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή στις ώρες 10:00 – 18:00.
Στις παραπάνω ώρες οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία ως εξής:

Στα τηλέφωνα 2103832800 – 2103824164

Στο email: support@loulakis.gr

Οδηγίες e-learning 01 – Καταμέτρηση χρόνου