Ενεργοί τίτλοι

Στην παρακάτω λίστα εμφανίζονται τα πιο δημοφιλή βιβλία

Autodesk Revit
Βιβλίο γραμμένο στα ελληνικά με μεθόδους εργασίας ιδανικούς για έργα από Έλληνες μηχανικούς.

Δείτε περισσότερα...

Autodesk 3ds Max
Βιβλίο με πρακτικές για δημιουργία γρήγορων αλλά ποιοτικών παρουσιάσεων κτηριακών έργων.

Δείτε περισσότερα...

AutoCAD Architecture
Βιβλίο γραμμένο στα ελληνικά με προσαρμογή σε τοπικές προδιαγραφές σχεδίασης κτηριακών έργων.

Δείτε περισσότερα...