Οι δραστηριότητες μας (βίντεο)

Γενική Παρουσίαση Το «Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Λουλάκης Πολυχρόνης & Συνεργάτες» αδειοδοτημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση της εφαρμογής τεχνολογιών, στις τέχνες, και στις ψηφιακές εφαρμογές σχεδίασης όλων των ειδικοτήτων. «Το Εργαστήρι Σχεδίου» δημιουργήθηκε με σκοπό να καθοδηγήσει όλους εκείνους που θέλουν να καλλιεργήσουν ή να αναπτύξουν τις βασικές αρχές αντίληψης του σχεδιασμού. Δίνει τη […]